👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
7 mijn buurt -  Zeebrugge d'oude stoasie -  kennismaken

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Zeebrugge d'oude stoasie

Het buurthuis verhuisde van de Veerbootstraat naar het ruimer en meer centraal gelegen oud stationsgebouw in de Stationswijk. Buurtwerker Geert Pollin zal op die nieuwe locatie het buurtwerk verder kunnen uitbouwen.

Het oude station was al lang een gedroomde plaats voor het buurthuis / buurtcontactpunt. Op dit ogenblik huurt de Stad het nog aan de NMBS, maar zodra alle formaliteiten zijn voltrokken, mag de Stad zich de fiere eigenaar noemen van dit sympathieke gebouw. Het is positief voor Zeebrugge dat dit station een publieke functie blijft behouden. Voor de aankoop en het verbouwen van dit station kon de Stad rekenen op de steun van de Europa en de Vlaamse overheid (Stedenfonds).

Luister naar de plannen van Geert Pollin in onderstaande video:

 

Waarvoor kan je er terecht?

– Elke Zeebruggenaar kan bij de buurtwerker terecht met vragen en opmerkingen, zelfs voor een gewone babbel kan je hier terecht.

– In het buurtcontactpunt kan je terecht voor info over de stad en haar bestuur. Je vindt er allerlei folders en brochures van de Stad. Je kan er vuilniszakken kopen aan stadstarief.
De buurtwerker heeft een aantal permanentiemomenten tijdens de week:
maandag: 13.00 – 17.30 uur, woensdag: 13.00 – 20.00 uur, vrijdag: 9.00 – 12.00 uur

– Het buurtwerk staat in voor de organisatie van tal van activiteiten in samenwerking met vrijwilligers.

– Vanaf 2007 wordt er samengewerkt met Vorming +, zodat er ook hier in Zeebrugge een vormingsaanbod is: bv Yoga en koken.

– Er zullen ook opnieuw computercursussen georganiseerd worden ism Open-School basiseducatie Brugge.

– Tenslotte is er de buurtkrant ' Voor de boeg': het buurtwerk blijft via de buurtkrant al haar activiteiten communiceren. Heb je zelf of heeft je vereniging nieuws, neem dan zeker contact op met de buurtwerker. In de mate van het mogelijke wordt dit zeker opgenomen in de krant.