👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
7 mijn buurt -  Beter hier dan verder -  kennismaken

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Beter hier dan verder

foto van de groep kennismaken in Wijzer

beter hier dan verder

Klik op het blokje hierboven
en ga naar de site van "Beter hier dan verder"

Een deel van de groep mensen uit de buurt die computerles volgden in Wijzer

Beter hier dan verder was de naam van een etablissement aan de Baron Ruzettelaan ter hoogte van de verkeerslichten aan de poort van de Brugeoise. Dit café was omwille van de naam bekend over het ganse land. Bij het overlaten van de zaak dreigde de naam te verdwijnen. Met het gebruik van de titel voor hun straatfeest willen ze dat vermijden. Gezien de ligging van onze straat kunnen ze hier ook aanspraak op maken. De festiviteiten in de zomer maken het contrast tussen hier en verder ook nog nadrukkelijker op de dag van het straatfeest!